เข้าสู่ระบบ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลเมืองคอหงส์

-ขอเชิญผู้ที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ม.ค.-ก.พ.) ภาษีป้าย(ม.ค.-มี.ค.) และภาษีบำรุงท้องที่(ม.ค.-เม.ย.) ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองคอหงส์ ในวันและเวลาราชการ


-โปรดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ออกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.)ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


-กสทช.ภาค๔(สงขลา) เชิญลงทะเบียนโครงการส่งเสริมการรับชมโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน ด้วยการติดตั้งสายอากาศให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยไม่เก็บค่าบริการ (รับจำนวนจำกัด ๓๐๐ ครัวเรือน) ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในวันและเวลาราชการ

ระบบใช้งานได้ดีกับ

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Adobe Reader Version 9 ขึ้นไป